Přihlásit se

Osoba: Veronika Krajníková, Stáj Accom Praha (MA0118), A, A0889

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty