Přihlásit se

Osoba: Veronika Krajníková, Stáj Accom Praha (MA0118), A, A0889

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS

Korespondent
Stáj Accom Praha - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty