Přihlásit se

Osoba: Anna Reinbergerova, Stáj Sportpinto Želkovice z.s. (MB0495), B, A0934

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 2/2
Garant - ZZVJ - 3/4
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
Stáj Sportpinto Želkovice z.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Drezura