Přihlásit se

Osoba: Andrea Bauerová, Drezurní stáj Pelikán, z.s. (MB0367), B, A1347

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty