Přihlásit se

Osoba: Pavlína Giesel, Pavlína Giesel (MF0417), F, A1396

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 3/3
Role v JIS
Korespondent
Pavlína Giesel - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty