Přihlásit se

Osoba: Lucie Čermáková, Liška Dressage (MA0289), A, A2057

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent, Sportovní zástupce
Liška Dressage - korespondent, statutární zástupce, sportovní zástupce
Oblíbené závody (17)

Koně

Subjekty