Přihlásit se

Osoba: Lucie Čermáková, Liška Dressage (MA0289), A, A2057

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty