Přihlásit se

Osoba: Valentýna Kuková, Equestrians Club (MA0086), A, A2080

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty