Přihlásit se

Osoba: Anna Marie Vítek, Prague Equestrian Centre, z. s. (MD0257), D, A2213

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Skoky