Přihlásit se

Osoba: Anna Abtová, JK Mělník, z.s. (MB0024), B, A2258

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
JK Mělník, z.s. - sportovní zástupce

Drezura