Přihlásit se

Osoba: Lucie Procházková, JK Falea (MC0185), C, A2279

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
JK Falea - jezdec

Koně

Subjekty