Přihlásit se

Osoba: Iva Holíková, BOHEMIA ENERGY Club a.s. (MB0488), B, B1557

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 4/4

Koně

Subjekty