Přihlásit se

Osoba: Jana Ermisová, None (), , B1746

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj SUBLI - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (4)

Koně

Subjekty