Přihlásit se

Osoba: Kateřina Mestenhauserová, JK Mělník, z.s. (MB0024), B, B1832

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty