Přihlásit se

Osoba: Erika Hledíková, JK Záhořany (MB0344), B, B1861

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Záhořany - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty