Přihlásit se

Osoba: Jana Ferenc Perníčková, JK Heroutice (MB0067), B, B1883

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Pony, Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 10/10
DS
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraStříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
JK Heroutice - korespondent
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty