Přihlásit se

Osoba: Barbora Hudcová, Jezd.společnost Miskovice,o.s. (MB0034), B, B2054

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii - korespondent
Jezd.společnost Miskovice,o.s. - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (58)

Koně

Subjekty