Přihlásit se

Osoba: Martina Opočenská, None (), , B2250

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
PFA Group, s.r.o. - korespondent

Koně

Subjekty