Přihlásit se

Osoba: Tereza Turková, Stáj Montrea (MA0213), A, B2488

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Montrea - jezdec
Oblíbené závody (7)

Koně

Subjekty