Přihlásit se

Osoba: Anna Pavlásková, JK Statek Nečín (MA0230), A, B2688

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Statek Nečín - jezdec

Koně

Subjekty