Přihlásit se

Osoba: Jan Zamec, ArtDressage Stable, z.s. (MR0067), R, B2740

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Garant - ZZVJ - 6/8
D
Stříbrný výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
ArtDressage Stable, z.s. - korespondent

Koně

Subjekty