Přihlásit se

Osoba: Romana Prelovská, Stáj U Sepíka, z.s. (MB0507), B, B2754

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty