Přihlásit se

Osoba: Romana Prelovská, Stáj U Sepíka, z.s. (MB0507), B, B2754

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty