Přihlásit se

Osoba: Pavla Mikešová, Tělocvičná jednota Sokol Byšice (MB0546), B, B2774

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Garant - ZZVJ - 17/17
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Tělocvičná jednota Sokol Byšice - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty