Přihlásit se

Osoba: Linda Pazáková, Jezdecká stáj Neumann z.s. (MA0308), A, B2791

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecká stáj Neumann z.s. - jezdec

Koně

Subjekty