Přihlásit se

Osoba: Lukáš Matuška, Jezdecká stáj Matuška Olovnice, z.s. (ME0294), E, B2808

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Jezdecká stáj Matuška Olovnice, z.s. - korespondent
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty