Přihlásit se

Osoba: Anna Filípková, Jezdecké středisko Řitka (MB0188), B, B2874

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty