Přihlásit se

Osoba: Simona Trnková, Stáj Šlechta (ME0146), E, B2976

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Garant - ZZVJ - 1/2
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty