Přihlásit se

Osoba: Lenka Heřmanová, Stáj Židovice (ME0147), E, B3072

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty