Přihlásit se

Osoba: Lenka Heřmanová, Stáj Židovice (ME0147), E, B3072

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Stáj Židovice - korespondent
Oblíbené závody (4)

Koně

Subjekty