Přihlásit se

Osoba: Martina Svobodová, Martina Svobodová (MB0490), B, B3161

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
JK Heroutice - jezdec
Martina Svobodová - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty