Přihlásit se

Osoba: Michal Zaruban, None (), , B3166

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Michal Zaruban, Záboří n.L. - statutární zástupce

Koně

Subjekty