Přihlásit se

Osoba: Anežka Navrátilová, JS MAZVA Čakov, z.s. (MB0307), B, B3212

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 3/3

Koně

Subjekty