Přihlásit se

Osoba: Veronika Trčová, Stáj Housa (MB0156), B, B3287

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 5/5
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Stáj Housa - jezdec

Koně

Subjekty