Přihlásit se

Osoba: Kristýna Kolínská, SHOWPAL EQUITEAM (MF0249), F, B3429

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Jezdec
SHOWPAL EQUITEAM - jezdec

Koně

Subjekty