Přihlásit se

Osoba: Viktorie Žižáková, JK Farma Ptýrov, z.s. (MB0452), B, B3644

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JK Farma Ptýrov, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty