Přihlásit se

Osoba: Denisa Mádrová, Lucky Horse Vibe, z.s. (MB0536), B, B3682

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Lucky Horse Vibe, z.s. - jezdec

Drezura