Přihlásit se

Osoba: Anna Kostková, Jezdecká stáj Hejdov, z.s. (MB0239), B, B3752

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty