Přihlásit se

Osoba: Miloslav Vítek, Equestrians Club (MA0086), A, C0024

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - ZZVJ - 11/12
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Equestrians Club - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (6)

Koně

Subjekty