Přihlásit se

Osoba: Jiří Papoušek, Stáj Papoušek, z.s. (MC0031), C, C0057

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty