Přihlásit se

Osoba: Petr Mašek, STÁJ DOHNAL, z.s. (MD0258), D, C0240

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Mezinárodní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů I. třídy
Vzdělávání - Školitel, Stavitelů parkurů
Garant - Závěrečné zkoušky stavitelů - 1/1
Garant - ZZVJ - 4/4
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty