Přihlásit se

Osoba: Lukáš Kohout, JK Betty (MV0059), V, C0843

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost

Koně

Subjekty