Přihlásit se

Osoba: Eliška Mikešová, Stáj Havel Strýčice (MC0111), C, C0876

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
Stáj Havel Strýčice - korespondent, jezdec
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty