Přihlásit se

Osoba: Sára Kalivodová, Jezdecké středisko ARS (MC0143), C, C1268

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty