Přihlásit se

Osoba: Ondřej Nágr, Jezdecký klub Mariánské Lázně z.s. (MK0063), K, D0257

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů II. třídy
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
S
Zlatý výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty