Přihlásit se

Osoba: Kamila Jančová, Diana Bohemia s.r.o. (MD0189), D, D1293

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty