Přihlásit se

Osoba: Jana Kovářová, STÁJ DOHNAL, z.s. (MD0258), D, D1616

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - Závěrečné zkoušky Trenér II. - 1/1
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty