Přihlásit se

Osoba: Sarah Kodadová, JK K+ K Agro chov koní Svržno (MD0043), D, D1930

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty