Přihlásit se

Osoba: Kateřina Zigová, Jezdecká Stáj Arcos (MA0170), A, E1020

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty