Přihlásit se

Osoba: Kateřina Zigová, Jezdecká Stáj Arcos (MA0170), A, E1020

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 1/1
Garant - ZZVJ - 1/1
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Zpracovatel výsledků, Sportovní zástupce
Jezdecká Stáj Arcos - korespondent, sportovní zástupce, zpracovatel výsledků

Koně

Subjekty