Přihlásit se

Osoba: Jakub Smrčka, Sportovní stáj Smrčka, z.s. (ME0010), E, E1174

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty