Přihlásit se

Osoba: Jana Nováková, Stáj Gallop Bohemia (ME0233), E, E1702

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Gallop Bohemia - jezdec

Koně

Subjekty