Přihlásit se

Osoba: Anežka Dittrichová, Ranch 4 Horses z.s. (ME0301), E, E1791

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty