Přihlásit se

Osoba: Lucie Šlamborová, Stáj Letní stráň (ME0115), E, E1938

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty