Přihlásit se

Osoba: Kateřina Hellmichová, Freeland Stable, z.s. (ME0274), E, E1954

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Sportovní zástupce
Freeland Stable, z.s. - sportovní zástupce
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty